Diş Gıcırdatma ve Bacak Krampları

1. DİŞ GICIRDATMA (BRUKSİZM)

Diş gıcırdatma ya da bilimsel adı ile bruksizm sık görülen bir yakınmadır. Genellikle stresli, kaygılı ve gergin kişilerde görülür. Diş sıkma ve dişleri birbirine sürtme nedeniyle dişler zarar görebilir. Dişler bu nedenle anormal görünmeye başlayabilir. Özellikle çeneyi kapatma hareketi yapan kaslarda aktivite artışı ve kas kitlesinde artış görülür. Çene kaslarında yorgunluk, ağrı ve uyanırken çenede kilitlenme yakınmaları görülebilir. Ayrıca bu hastalarda özellikle başın şakak bölümlerinde baş ağrısı yakınması da eşlik edebilir. 

Bruksizm Tedavisi

Gece Plağı / Oklüzal Splintler
Bruksizm tedavisinde, ilaçların yanısıra ilaç dışı pek çok tedavi seçeceği bulunmaktadır.
İlaç dışı bu tedavi seçeneklerinden en yaygın kullanılanı diş hekimleri tarafından hazırlanan, gece plağı olarak da bilinen oklüzal splintlerdir. Bu aparatların amacı dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önelemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Gece boyu, tüm uyku süresince kullanılmalıdır. Ancak bazı hastalar bu ağız içi aparata uyum sağlayamamaktadırlar.

Botoks Uygulaması
Ağız içi aparat kullanmak istemeyen ya da ağız içi aparatları kullanamayan hastalarda botulinum toksin uygulaması etkili, güvenilir ve kolay tolere edilebilen bir yöntemdir. Uygulanması pratiktir. Çene ve şakak kaslarına, uygun teknik ile uygun dozda yapıldığında oldukça iyi sonuçlar elde edilmektedir. Doktorun önereceği belirli aralıklarla tekrar edilmesi gerekebilir. 

Bilişsel ve Davranışsal Yaklaşımlar
Psikodavranışsal yöntemler, gevşeme ve biofeedback eğitim programları ile hipnoz bilişsel ve davranışsal tedavi yaklaşımlarına örnek olarak sayılabilir. 
Ancak bu yöntemlerin hiç birisinin uykuda diş gıcırdatma (bruksizm) üzerindeki etkileri kontrollü çalışmalar ile doğrulanamamıştır.


2. UYKUDA BACAK KRAMPLARI

Gece, uykuda bacaklarda ortaya çıkan, ağrılı kas spazmları olarak tanımlanabilir. Genellikle 60 yaş üzerinde görülür ve yaş artışı ile birlikte görülme sıklığı giderek artar.
Uykuda ve özellikle bacaklarda ortaya çıkan bu kasılmaların nedeni tam olarak belli olmasa da, elektrolit bozuklukları, damar hastalıkları, kullanılan bazı ilaçlar, gebelik, belde omurilik kanal darlığı gibi pek çok hastalık ve tıbbi durum sorumlu tutulmaktadır.
Bunun yanısıra uykuda bacak kramplarının, hareketsiz ve sakin yaşam biçimi olan kişilerde daha sık görüldüğü de bilinmektedir.

Uykuda Bacak Krampları Tedavisi

Uykuda bacak krampları teşhis edilen bir kişide altta yatan nedenler araştırılmalı ve kramplara neden olabilecek ilaç kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. Hareketsiz yaşam varsa yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalı ve beslenme yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir. 
Uykuda bacak kramplarının tedavisinde kullanılabilecek ilaçlara ilişkin olarak kanıta dayalı çok az sayıda bulgu vardır. Bu az sayıda ilaç tedavi seçeneklerinin başında kinin türevleri, karbamazepin, gabapentin, magnezyum, kalsiyum kanal blokörleri, B12 vitamini sayılabilir. Kinin türevleri çok etkili olmasına karşın ciddi yan etkileri nedeniyle kullanımı oldukça kısıtlıdır.
Fizik tedavi yöntemlerinden pasif germe ve derin doku masajının sınırlı da olsa tedavide etkisi vardır.

© Copyright 2019 - Uyku Merkezi - Uyku ve Uyku Bozuklukları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.