Diğer Nedenler

Kleine - Levine Sendromu

En az iki gün olabilen, bazen de birkaç haftaya kadar uzayabilen, günde 16 saatten fazla uyuma ile ortaya çıkan aşırı uykulu dönemlerle karakterizedir.
Bu uykulu dönemler yılda en az bir kez ortaya çıkar ve uykulu dönemler arasında uyku yönünden tamamen normal dönemler vardır. 
Uykululuk dönemleri sırasında hastalar, sadece yemek ve tuvalet ihtiyaçları için uyanırlar. Ayrıca uykululuk dönemlerinde aşırı yemek yemek, aşırı cinsel istek, huzursuzluk, saldırganlık gibi davranış bozuklukları görülebilir. Ayrıca bu dönemde anlama güçlüğü, algılama güçlüğü de ortaya çıkabilir. 
Ancak hastaların çoğu bu belirtiler olmadan, sadece tekrarlayan aşırı uykululuk dönemleri ile belirti verirler. Kleine - Levine Sendromu ender rastlanan bir uyku hastalığıdır.  Genellikle ergenlik çağında başlar. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. 
Neden ortaya çıktığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yatkın bireylerde aşırı alkol kullanımı, enfeksiyonlar, anestezi almak ve kafa travması gibi faktörler hastalığın ortaya çıkmasını tetikleyebilir. 

Kleine - Levine Sendromlu hastalarda, aşırı uykululuk dönemleri ve bu dönemlerde ortaya çıkan aşırı cinsel istek, aşırı yemek yeme ve saldırganlık gibi davranış değişiklikleri ciddi fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle doğru tanınması ve tedavi edilmesi oldukça önemlidir.
Uykulu dönemlerde uygulanan  tedavilerin yanısıra koruyucu ilaç tedavileri ile bir çok hastada olumlu sonuçlar alınabilir.

Adet Dönemi İle İlişkili Aşırı Uykululuk (Menstruel Hipersomni)
Adet dönemi ile ilişkili aşırı uykululuk, adet başlamısndan sonra ilk aylarda ortaya çıkan ve adet periyotlarının son haftasında gelişen uyku bozukluğudur. 
Aşırı uykululuğun adet döneminde ortaya çıkan aşırı uykululuğun sebebi olarak 'progesteron' hormonu suçlanmıştır. Bu nedenle tedavide progesteronun baskılanması hedeflenmekte ve bu amaçla bazı hormonal ilaçlar kullanılabilmektedir.
Ancak bu yaklaşıma rağmen hastaların durguna göre, hekimin belirleyeceği doz ve sürede, diğer aşırı uykululuk durumunda kullanılan tedavilere başvurulabilmektedir.© Copyright 2019 - Uyku Merkezi - Uyku ve Uyku Bozuklukları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.