Uyanma Bozuklukları

Uyanma Bozuklukları ve Konfüzyonel Uyanma (Elpenor Sendromu)


Uyanma bozuklukları çoğunlukla uykunun ilk yarısında ve derin uykuda görülür. Genellikle kısa sürelidir. Gözler açıktır ve şaşkın bakışlar vardır. Adeta 'bakar - kör' gibi bir görüntü ortaya çıkar.
Atak sırasında dışarıdan müdahale edildiğinde ya da yönlendirici komutlar verildiğinde yanıtsız kalırlar ya da uygun olmayan yanıtlar verebilirler.
Hastaya sonradan sorulduğunda ya bu anı hiç hatırlamaz ya da kısmi bir şekilde hatırlayabilir.
Uyanma bozuklukları genellikle beş yaşının altında ve yürümeye yeni başlayan çocuklarda sık görülür. Bu dönemde %17 oranında görülür ki bu da yüksek bir orandır.
Uyanma bozuklukları erişkinlerde daha nadirdir ve 15-24 yaş arası sık görülür. 

Daha çok 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve uykudan uyanarak, yataktan dışarı çıkmamak şartı ile yatakta oturarak etrafa şaşkın bakma, anormal kol bacak hareketleri ve sesler çıkarma şeklinde izlenen uyanma bozukluğuna  Elpenor Sendromu adı verilir. Ataklar 5-15 dakika sürebilir. Uyanma sırasında zihinsel karışıklık, zihinsel karışıklık içinde yapılan davranışlar görülürken korku hali görülmez. Korku hali görülmediği için yataktan çıkma da söz konusu olmaz.

Ayrıca uykuyla ilişkili seksüel, c,nsel içerikli davranışlar ve sabah uyanma sırasında kendine gelememe ya da ciddi sabah mahmurluğu başka konfüzyonel uyanma bozuklukları olarak karşımıza çıkabilir.

Uyanma Bozukluklarının Tedavisi

Uyanma bozukluklarına yatkın bireylerde, uyanma bozukluklarını tetikleyebilecek unsurların belirlenmesi ve engellenmesi gerekir. Uyanma bozuklukları Non - REM uyku evresinde ortaya çıkar. Bu nedenle, Non - REM uyku evresini uzatan uyku yoksunluğu ve aşırı yorgunluktan sakınmak gerekir.
Ayrıca belirli saatlerde yatmanın sağlanması, yemek saatlerinin düzenlenmesi ve Non - REM süresini azaltıcı öğlen uykularının düzenlenmesi oldukça etkili yöntemlerdir.
Bunun dışında uyanma bozuklukları ve konfüzyonel uyanmayı arttırabilecek ilaçlar hakkında hastalar bilgilendirilmeli ve bu ilaçların kullanımı kısıtlanmalıdır.
Özellikle çocuklarda, uyanma bozukluğu ve konfüzyonel uyanma atakları sırasında hasta yakınları çok endişe duyarlar ve hastayı uyandırma gayreti içine girerler. Böyle durumlarda hastayı uyandırmaya çalışmanın ve uyandırmanın, atakları daha uzun ve şiddetli hale getireceği konusunda hasta yakınları bilgilendirilmelidir.
Bütün bu önlemlere rağmen uyanma ataklarının daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli hale geldiği durumlarda ilaç tedavisine başvurulabilir. 
Uyanma bozuklukları ve konfüzyonel uyanma şeklinde ortaya çıkan parasomnilere tanı koyabilmek, epilepsi ve diğer hastalıklardan ayırt edebilmek ve tedavi edebilmek uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin uyku tıbbı ile ilgili nörologlar tarafından yürütülmesi en uygun yaklaşımdır.

 

© Copyright 2019 - Uyku Merkezi - Uyku ve Uyku Bozuklukları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.